Cart

Ấn Phẩm

KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Ông Nguyễn Minh Tân, GĐ Công ty CP Thiết bị Tân Phát

Ông Nguyễn Minh Tân, GĐ Công ty CP Thiết bị Tân Phát

Chương trình CEO Tinh gọn Made in Vietnam đã giúp những người lãnh đạo doanh nghiệp như ông hiểu sâu sắc về: Triết lý phát triển của doanh nghiệp; Chiến lược phát triển bền vững; Quản trị hệ thống nhân sự hiệu quả; Cách thức giải quyết vấn đề khoa học; Nâng cao chất lượng, năng suất sản phẩm và dịch vụ
GS. Kenichi Ohno, Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia Nhật Bản (GRIPS)

GS. Kenichi Ohno, Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia Nhật Bản (GRIPS)

日本の官民としては、ミン氏および彼がつくったリーンインスティチュートを必要に応じて動員し、ベトナム企業、とりわけ日系企業のサプライヤとなりうる現地裾野企業のレベルアップに活用することが重要であろう
Ông Nguyễn Thế Hùng, GĐ Công ty SSP Moulding

Ông Nguyễn Thế Hùng, GĐ Công ty SSP Moulding

Chương trình đào tạo CEO Tinh gọn Made in Vietnam của thầy Nguyễn Đăng Minh tại Viện Quản trị Tinh gọn GKM đã đã đưa tôi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác và quả thực những gì mà tôi thu được nhiều hơn những gì mà tôi mong đợi. Chúng tôi đã triển khai áp dụng ngay từ những ngày học đầu tiên và thu được nhiều kết quả tốt. Theo tôi, các chương trình đào tạo của Viện Quản trị Tinh gọn GKM với những khái niệm “Tâm thế”, “Quản trị Tinh gọn Made in Vietnam”, “Khoa học giải quyết vấn đề” … nên được triển khai rộng, triển khai đồng loạt trong các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam. Tôi nghĩ rằng đây chính là những giải pháp đưa các doanh nghiệp Việt phát triển ngang tầm với châu lục và thế giới.
error: Content is protected !!